Biztosítandó, hogy a KÖEÉ keretében tett erőfeszítések 2018-at követő időszakra is hatást gyakoroljanak, az Európai Bizottság az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val és más partnerekkel együttműködve hosszú távú projekteket indít 10 témakörben. A cél valódi változás előidézése a kulturális örökség megismertetésének, védelmének és előmozdításának módjában, biztosítva, hogy a Tematikus Év hosszú távon is a polgárok hasznára váljon.

E kezdeményezések iskolákkal közös fellépéseket, a kulturális örökségnek minősülő épületek újrahasznosítására irányuló innovatív megoldásokkal kapcsolatos kutatást vagy a kulturális javak tiltott kereskedelme elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenységeket foglalnak magukban.

A 10 európai kezdeményezés négy elv köré csoportosul, amelyek meghatározzák, hogy mit jelképez az európai kulturális örökség: szerepvállalás, fenntarthatóság, védelem és innováció. Ehhez csatlakozik még egy további dimenzió, mégpedig a kulturális örökségvédelem területén való kooperáció megerősítése, a Kulturális Örökség Európai Évének nemzetközi dimenziója.

10 kezdeményezés a Kulturális Örökség Európai Évében

Szerepvállalás

1. Közös örökség: a kulturális örökség mindannyiunké

2. Kulturális örökség az iskolában: Európa legbecsesebb kincseinek és hagyományainak felfedezése gyermekkorban

3. Fiatalok a kulturális örökségért: a fiatalság új életet lehel a kulturális örökségbe

Fenntarthatóság

4. A kulturális örökség átalakulóban: ipari, vallási és katonai helyszínek és tájak újragondolása

5. Turizmus és kulturális örökség: felelősségteljes és fenntartható turizmus a kulturális örökséghez kötődően

Védelem

6. A kulturális örökség megbecsülése: a kulturális örökségbe való beavatkozás minőségi standardjainak kidolgozása

7. Veszélyeztetett kulturális örökség: a kulturális javak tiltott kereskedelme elleni küzdelem és a kulturális örökséget fenyegető kockázatok kezelése

Innováció

8. A kulturális örökséggel kapcsolatos készségek: a hagyományos és új szakmák oktatásának és képzésének fejlesztése

9. A kulturális örökség közös ügyünk: a szociális innováció és az emberek és közösségek részvételének előmozdítása

10. A tudomány a kulturális örökségért: kutatás, innováció, tudomány és technológia a kulturális örökség javára

A kulturális örökség egyértelmű európai dimenzióval rendelkezik, ezáltal az európai szintű közös fellépés elengedhetetlen. Ez pedig egy integrált, ágazatokon átnyúló megközelítést igényel, a kulturális politika mellett egyéb EU-s szakpolitikák - többek között az oktatás, mezőgazdaság és vidékfejlesztés, regionális fejlesztés, társadalmi kohézió, környezetvédelem, turizmus, kutatás és fejlesztés - bevonásával, melyhez a kezdeményezések keretet nyújtanak.

A kezdeményezések számos új projekt és tevékenység elindítása mellett már korábban létezőeket integrálnak, a kulturális örökség épített, szellemi és digitális aspektusával is foglalkoznak, s széles célközönséget szólítanak meg az örökségvédelmi szakértőktől a helyi közösségeken át a fiatal generációkig és a nehezen elérhető célcsoportokig.

A kezdeményezések integrált megközelítését a partnerek széles skálája is alátámasztja: az Európai Bizottság különböző szakpolitikákkal foglalkozó szervezeti egységei saját kezdeményezéseikkel és támogatási programjaikkal járulnak hozzá a közös kezdeményezésekhez - mint például az Erasmus+ program és az eTwinning projektje, Horizon 2020, Európa a Polgárokért program, Natura 2000, Kiváló Európai Desztinációk (EDEN) projekt, vagy az URBACT együttműködési program. Továbbá más uniós intézmények (Régiók Tanácsa, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Európai Külügyi Szolgálat) szintén hozzájárulnak a kezdeményezések által meghatározott kerethez.

Emellett a Bizottság külső partnerekkel - úgymint az UNESCO, ICOMOS, vagy az Európa Tanács, és az örökségvédelmi szektor egyéb szereplőivel is szorosan együttműködik a kezdeményezések sikeressége érdekében.