Az Európai Parlament és a Tanács a 2018-as évet a Kulturális Örökség Európai Évének nyilvánította.

Európa kulturális öröksége mindenhol körülvesz bennünket; megtalálható a városainkban, a falvainkban, a természetben és a régészeti lelőhelyeken is. Hozzátartozik szellemi és kulturális örökségünk, amely éppúgy fellelhető az irodalomban, a művészetben, a tárgyakban, mint a kézműves mesterségekben, a történetekben, az ételekben, a zenében és a filmekben. Ez a sokszínűség időben és térben is összekapcsol bennünket, európaiakat.


Az Európai Év hivatott az Európai Unió, a tagállamok, valamint a regionális és helyi hatóságok, a kulturális örökség ágazat, és a civil társadalom azon erőfeszítéseinek előmozdítására, támogatására, amelyek Európa kulturális örökségének védelmére, megóvására, fejlesztésére és népszerűsítésére irányulnak.

A Tematikus Év, építve a kulturális örökség európai identitástudatot erősítő, Európa jövőjének szilárd alapját képező szerepére, felhívja a figyelmet Európa gazdag kulturális örökségére, a kulturális örökség társadalmi és gazdasági jelentőségére.


Az Európai Bizottság által koordinált kulturális örökség tematikájú, európai szintű programsorozat egyik fő célja közös örökségünk megőrzése, átörökítésének biztosítása a fiatalok, a jövő generációi számára, hiszen Európa kulturális örökségének felfedezése teszi lehetővé, hogy múltunk megértése által építsük jövőnket. Ezt a célt az Év szlogenje is hűen tükrözi; "Örökségünk: múlt és jövő találkozása".

2018-ban kiemelt figyelmet fordítunk kulturális örökségünk

  • társadalmi értékére és közösségi kohézióerősítő szerepére;
  • gazdasági növekedéshez való hozzájárulására;
  • európai kulturális diplomáciában betöltött szerepére; 
  • megóvásának fontosságára a jövő generációi számára.

Továbbá, annak érdekében, hogy a KÖEÉ keretében tett erőfeszítések 2018-at követő időszakra is hatást gyakoroljanak s valódi változást idézhessenek elő, az Európai Bizottság az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val és más partnerekkel együttműködve hosszú távú projekteket indít 10 kezdeményezés köré építve.

A 2018-as év folyamán lehetőség nyílik kulturális örökség vonatkozású programok, projektek országos és európai szinten való népszerűsítésére. A hazai eseménynaptárba bekerülő programok szabadon használhatják a KÖEÉ nemzetközi logóját, szlogenjét, szóróanyagait. A Kulturális Örökség Európai Évében való részvétel lehetőség részleteiről a Jelentkezés a KÖEÉ programsorozatába menüpont alatt tájékozódhat.