2018.06.21-27.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága egyik legfontosabb feladatának tekinti a műemlékekkel foglalkozó szakemberek továbbképzését, naprakész ismereteik bővítését. E célkitűzés megvalósításának egyedülállóan fontos eseménye az itthon és külföldön is széles körben ismert és elismert akkreditált szakmai továbbképzés és nemzetközi fórum, az immár 48. alkalommal megrendezésre kerülő nyári egyetem.

A  nyári egyetem minden évben változó aktuális témát választ. Ebben az évben a nyári egyetem az Európai Unió 2018-ra tervezett „Európai Kulturális Örökség” kampányához kapcsolódóan AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG ÉS AZ ÖRÖKSÉGTURIZMUS - FELADATOK ÉS KIHÍVÁSOK címmel rendezi meg  oktatási programját.

Az örökséghez (épített, természeti és szellemi) kapcsolódó turizmus jelentős gazdasági és foglalkoztatási tényező is. Helyzete olyan kérdés, amelynek az általános tapasztalatok mellett európai, regionális és nemzeti sajátosságai is vannak. A jelenség pozitív - a helyi identitást erősítő –hatásait csak jól képzett, együttműködésre kész és képes szakemberek munkájával lehet kihasználni. A nyári egyetem egy olyan nemzetközi szakmai fórum, amelynek oktatási programja elméleti alapokon nyugvó gyakorlati segítséget nyújt a résztvevőknek

Az örökségi érték megőrzésének komplex, sokszereplős feladatait a változások elemzéséből kiindulva, a legújabb tudományos eredményekre támaszkodva fogjuk taglalni. A szervezők célja, hogy minél szélesebb körű kitekintéssel mutassák be az európai örökség megőrzésének elméleti hátterét és napjaink tudományos, technikai eredményein nyugvó gyakorlati feladatait . A nyári egyetem során elemzik a társadalmi és gazdasági igények folyamatos változásának hatását, a kihívásokat, valamint az érdekeltek együttműködését szolgáló módszereket is. A megoldások megismerését hazai és külföldi esettanulmányok sora fogja segíteni. A témakörök történeti és társadalmi környezetbe ágyazva kerülnek bemutatásra. A műemlékek - tágabban az örökség - értő, szakszerű megőrzésének céljait és megoldásait, kreatív hasznosításuk feladatait kiváló hazai és külföldi előadók közreműködésével biztosítják a szervezők.

Az előadások 40-45 percesek. A résztvevő szakemberek a legfrissebb szakmai ismeretekre támaszkodva több oldalról megvilágítva ismerhetik meg az adott téma  részleteit, összefüggéseit.

  • A résztvevő szakembereket mindennapi feladataik eredményes megoldásában az elméleti és az egyes szakterületeket érintő összefoglaló előadások  mellett, esettanulmányok sorának elemzése is segíti.
  • Viták, helyszíni bemutatók, fórum-szerű programok és csoportos foglalkozások  járulnak hozzá a  hallottak elsajátításához.
  • A Hallgatók Fórumán a résztvevő szakemberek beszámolnak saját munkájuk eredményeiről, tapasztalatairól – ezzel is elősegítve a nemzetközi hallgatóság szakmai tapasztalatcseréjét.
  • A hagyományos egynapos tanulmányút, valamint a félnapos egri városlátogatás célja, hogy a hallgatók az egyes helyszíneken az érdekelt szakemberek bevonásával ismerjék meg és értékeljék a tágabb régióban, valamint Eger történeti belvárosában a témához illő példák tanulságait.
  • Az előadók  Európa  különböző régióiból, a hallgatók zöme a régióból érkezik 

A műemlékek védelme, megőrzése és helyreállítása csapatmunka. A helyreállítások folyamatában a  különböző területeket képviselő szakemberek mellett fontos szerepet játszanak  a változó hasznosítási igények és a közhangulat is.  Ahogyan a védendő műemlékek köre bővül és változik térben és időben, úgy kap egyre nagyobb jelentőséget a hasznosság és a hasznosítás igénye. A kényes egyensúly, a közös nevező megtalálása az érintettek feladata és kötelessége. A nyári egyetem programja 2018-ban „örökségturizmus” tekintetében kíván elméleti alapokon nyugvó  gyakorlati segítséget nyújtani a résztvevőknek.

A nyári egyetem   elismert továbbképzési lehetőség, amely az „élethosszig való tanulás” keretében a döntéshozók, a műemlékes szakemberek, tulajdonosok, önkormányzati és örökségvédelmi szakemberek, valamint az elkötelezett civilek mozgásterét és megoldási lehetőségeit kívánja megvilágítani. A továbbképzés  hallgatói   és előadói  a műemlékes szakma szinte minden területéről érkeznek, rendszeresen üdvözölhetünk szakembereket a környező és a távolabbi európai országokból, sőt más földrészekről is – Dél-Amerikától Afrikáig,  Ázsia országaiból, Japántól Indiáig. Érdeme a nyári egyetemnek, hogy segíti azoknak a határon túli – magyar és nem magyar – szakembereknek a munkáját, akik a magyar kulturális identitás megőrzéséhez kapcsolódó örökségvédelemmel foglalkoznak.

A nyári egyetem nemzetközi jellegének megfelelően a továbbképzés teljes ideje alatt angol nyelvű szinkrontolmácsolást biztosít.

Projektgazda: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
Program típusa: nyári egyetem
Helyszín: Eger, Síkfőkút
Elérhetőség: http://www.icomos.hu/