A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar programjai a Kulturális Örökség Európai Évében

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszékének szervezésében számos konferencia, műhelygyakorlat, kiállítás valósul meg kertörökségünk fejlesztése és megismertetése céljából.

Interpret Europe - Örökség és identitás nemzetközi konferencia Kőszegen

2018.03.23-26.​
Az Interpret Europe nemzetközi hálózat idei konferenciája „Örökség és identitás” címmel kerül megrendezésre Kőszegen, 2018. március 23. és 26. között. Az eseményen Európa szinte minden országából és a tengerentúlról érkező szakemberek vesznek részt, akik különböző örökségi helyszíneken segítik a helyieket és a turistákat megtalálni az adott értékek lényegi jelentéseit.

Műemléki Világnap 2018 központi rendezvénye a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 jegyében: „Közös örökség – közös felelősség”

2018.04.18.
Az ICOMOS 1983-ban határozta el, hogy meghirdeti a műemlékek világnapját, hogy ezáltal is felhívja a figyelmet a műemlékvédelem fontosságára, lehetőségeire és szükségességére. Az idei év hazai programja „Közös örökség – közös felelősség” címmel Kulturális Örökség Európai Éve 2018 jegyében kerül megrendezésre.

"Kertépítészeti örökség kezelése, fejlesztése és népszerűsítése a gyakorlatban"

2018.04.19-21.
A kertkultúra a kulturális örökség elválaszthatatlan része. A történeti kertek (kastélyparkok, kolostorkertek, közparkok), mint a kertépítészet helyi vagy országos védettségű műemlékei, kultúrtörténeti értékükkel növelik a gyűjteményes kertek turisztikai vonzerejét. Ugyanakkor, az épített örökség megőrzése és fenntartása további feladatokat ró ezekre az intézményekre. Mindez különösen aktuális kérdéseket vet fel a KÖEÉ kapcsán, amelyekre e hiánypótló műhelykonferencia igyekszik válaszokat adni.

Minden értéknek legyen közössége! – települési értékek feltárása a hungarikum mozgalom jegyében a Kárpát-medencében

2018.03.23-25.
A szakmai konferencia összegezni kívánja a települési és külhoni értéktárak kialakítása, felépítése során keletkezett tapasztalatokat. A konferencián részt vevők megismerhetik azokat a közösségeket, melyek módszertana, „jó gyakorlata” példaként szolgálhat a később csatlakozók számára. E mellett az értékfeltáró munka iránt érdeklődők és a már működő értékfeltáró közösségek új ötletekkel, minőségi fejlesztéssel erősödhetnek a szakmai tapasztalatcsere során.

„Reziliens kulturális örökség és közösségek Európában" - REACH konzorcium nyitókonferenciája

2018.05.10-11.
A Magyar Nemzeti Múzeumban, az ELTE szervezésében megrendezésre kerülő, „Reziliens kulturális örökség és közösségek Európában” címet viselő kétnapos konferencia az Európai Unió 2021-től induló kutatásfejlesztési és innovációs politikáját meghatározó program, az FP9 kulcsfogalmai köré szerveződik, úgymint a kulturális örökség, a demokrácia és a társadalmi kohézió.

„Kegyhelyek és zarándoklatok Kelet-Közép-Európában” nemzetközi konferencia

2018.05.15.
Magyarország Szentszéki Nagykövetsége, együttműködésben Horvátország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia szentszéki nagykövetségeivel (V4+ formátumban), 2018. május 15-én rendezi meg Rómában a „Kegyhelyek és zarándoklatok Kelet-közép Európában” c. konferenciát, hogy alkalmat adjon a szóban forgó országok zarándokhelyeinek és lelkiségi központjainak bemutatására.

Takács András Emlékdíjátadó Ünnepség és Szakmai Nap

2018.05.25.
A Tokaji Világörökségi Szakmai Nap és a Takács András Emlékdíj Dr. Takács András emlékének adózik, aki a Széchenyi Programirodán belül a Tokaj-Hegyalja Világörökségi Térségfejlesztési Programiroda vezetője volt 2011-től. Az ő feladata volt a Borvidékkel kapcsolatos fejlesztéspolitikai feladatok koordinálása. Azért dolgozott, hogy kulturális és természeti értékek védelme mellett jelentősen növekedjen a térség szőlészeti, borászati és turisztikai jövedelemtermelő képessége.

48. Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem, Eger, Síkfőkút

2018.06.21-27.
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága egyik legfontosabb feladatának tekinti a műemlékekkel foglalkozó szakemberek továbbképzését, naprakész ismereteik bővítését. E célkitűzés megvalósításának egyedülállóan fontos eseménye az itthon és külföldön is széles körben ismert és elismert akkreditált szakmai továbbképzés és nemzetközi fórum, az immár 48. alkalommal megrendezésre kerülő nyári egyetem.

XIV. Nemzetközi Limes Találkozó

2018.07.16-22.
Idén tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Nemzetközi Limes Találkozó. Szakmai programja a diákok körében népszerűsíti régészeti, kulturális és természeti örökségeink védelmét, így segítve elő a római limes magyarországi szakaszának világörökségi helyszínné válását.

XI. Vármentő Hét

2018.07.30-08-04.
A Szádváron 2006-ban megkezdett ásatás célja tisztázni Szádvár alaprajzát – előkészítendő az állagmegóvási munkálatokat -, valamint felszínre hozni a múlt tárgyi emlékeit. A XI. Vármentő Héten múzeumi szakemberek irányításával bárki részt vehet, ezzel egyfelől hozzájárul Szádvár megmentéséhez, másfelől átélheti a kincskeresés élményét, mely mindannyiunkban ott van.

Örökség és identitás – nemzetközi konferencia Pécsett

2018.08.31.
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, a PTE-BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézetének jogelődje, valamint annak Kulturális Örökség Kutatócsoportja 2010 óta szervez kulturális örökségeinkre fókuszáló nemzetközi konferenciákat. A KÖEÉ alkalmából a konferencia arra törekszik, hogy hozzájáruljon azon kulturális örökségeink megismeréséhez és értelmezéséhez, amelyek folyamatos átalakulással, de jelen vannak, és meghatározó szerepet játszanak identitástudatukban és mindennapi életükben.

A kutatástól a bemutatásig: Régészeti tábor Magyarország 2018

2018.09.13-10.06.
A Vaskor-Duna Interreg projekt keretében 2018 őszén megrendezésre kerülő rendezvénysorozat célja a kora vaskor régészeti örökségének népszerűsítése, a kutatás folyamatának és eredményeinek bemutatása, a természeti és kulturális örökség kapcsolatának és értékeinek felmutatása előadásokon, tárlatvezetéseken, konferenciákon keresztül.

"Kortárs építészettörténet IV. - Történeti belső terek helyreállítása" konferencia

2018.09.14.
A műemlékek helyreállításának az egyik legégetőbb problémája a belső terekben is látható szerkezetek, illetve az enteriőrök tartozékait képező beépített vagy mobil berendezések megőrzése. Fizikailag rendkívül sérülékeny épületalkatrészekről van szó, melyeket korunk embere szívesen helyettesít új elemekkel. A konferencia a történeti enteriőrök megőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

XXI. Békési Népi Építészeti Tanácskozás

2018.09.27-29.
A több mint három évtizedes múltra visszatekintő Békési Népi Építészeti Tanácskozás mára a falvaink épített örökségének megőrzéséért küzdő szakemberek és civil szervezetek talán legnagyobb, de mindenképpen a legnépszerűbb szakmai fórumává nőtte ki magát.

Jótékonysági séta a szentgáloskéri Svastits-Bogyay sírkápolnához

2018.09.26., 10.07., 11.23., 11.24., 12.16.
Az idei évben indult projekt célja a szentgáloskéri Svastits-Bogyay sírkápolna rekonstrukciójának segítése. A projekt keretében szervezett sétákon az érdeklődők megtekinthetik a kápolnát, hallhatnak történetéről, a családról, a felújítási tervekről és a rekonstrukció menetéről is.

Kulturális örökségek tematikus szám a Kulturális Szemle online interdiszciplináris tudományos folyóiratban

2018. ősz
A Kulturális Szemle a Kárpát-medencei magyar vonatkozású és/vagy magyar nyelven publikált kulturális értékek, hagyományok és újítások bemutatását és elemzését közzéadó interdiszciplináris online tudományos folyóirat. Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. őszére egy tematikus számot tervez a folyóiratban, amely a kulturális örökségek kutatásait fogja össze nemzetközi és hazai vonatkozásban tapasztalt és junior kutatók írásaival.

"Múltunk jövője jelenidőben" konferencia az NKA 25. évfordulója alkalmából

2018.10.12.
A konferencia első felében azokat a konzerválási, rehabilitációs munkákat mutatja be, melyek Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának támogatása nélkül nem valósultak volna meg.
A konferencia délutáni felében a múlt ismeretében a jövő lehetséges irányairól, elveiről, megfontolásairól esik szó.

"Régészeti örökségvédelem Magyarországon 1998–2018" konferencia

2018.11.12.
A konferencia megszervezésének apropóját két esemény adja: 1998-ban alakult meg a Kulturális Örökség Igazgatósága (azóta megszűnt) és 2018-ban ünnepeljük a Kulturális Örökség Európai Évét. A konferencia célja, hogy áttekintést adjon a régészeti örökségvédelemnek e két időpont között eltelt 20 évének történéseiről, jelentősebb fordulópontjairól, kitérve a jelen kérdéseire és a jövőbeni kihívásokra.

Kulturális motivációk és értékszemlélet konferencia

2018.11.07-08.
Kutatások bizonyítják: a kultúra által biztosított szellemi-érzelmi többlet hozzájárul az egyén mentális jóllétéhez. Konferenciánkon arra keressük a választ, hogy a kreatív közösségek miképpen motiválják az embereket, miképpen mozgósítanak társadalmi erőforrásokat, hogyan érvényesül tevékenységükben az értékszemlélet. A közösségi művelődés jubileumi, tizedik stratégiai konferenciáján európai uniós országokból érkező előadók meghívását is tervezik a szervezők.

"Európai, nemzeti, lokális kulturális örökség és identitás" konferencia

2018.11.30.
A Szegedi Tudományegyetemen tartandó Európai, nemzeti, lokális kulturális örökség és identitás konferencia és workshop program az előadások és a workshop témakörök által fókuszpontba helyezi az európai, a nemzeti és a lokális kulturális örökségek jelentőségét és összefüggéseit.