2018.05.10-11.
A Magyar Nemzeti Múzeumban, az ELTE szervezésében megrendezésre kerülő, „Reziliens kulturális örökség és közösségek Európában” címet viselő kétnapos konferencia az Európai Unió 2021-től induló kutatásfejlesztési és innovációs politikáját meghatározó program, az FP9 kulcsfogalmai köré szerveződik, úgymint a kulturális örökség, a demokrácia és a társadalmi kohézió.

Az európai kulturális örökséghez való hozzáférés áll annak a hároméves,
nemzetközi projektnek a középpontjában, amelyben a roma örökség kutatásával az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszéke is részt vesz.

A Coventry Egyetem által koordinált, az Európai Unió Horizon 2020 programjában megvalósuló konzorcium számos nemzetközi partner részvételével jött létre. Az együttműködő intézmények négy tematikus területen dolgoznak majd: a Granadai Egyetem a falusi és tájképi örökséget, a prágai Károly Egyetem a kisvárosi örökséget, a berlini Porosz Kulturális Örökség Alapítvány az intézményi örökséget, míg az ELTE a roma örökséget kutatja. Az Atelier Tanszék legfőbb hazai partnerei ebben a Hodászi Roma Tájház, a MOME Ecolab Felhőgyár projektje, a józsefvárosi Kesztyűgyár Közösségi Ház és a Gallery8 – Roma Kortárs Művészeti Tér.

A projekt célja egy olyan fenntartható, a felhalmozott tudás megosztását célzó, nemzetközi platform létrehozása, amely lehetőséget nyújt a kultúra területén dolgozó szakemberek, kutatók, művészek, intézmények és szervezetek vagy akár az érdeklődők számára, hogy aktívan együttműködjenek. A REACH projekt által kidolgozott részvételi modellek képezhetik a reziliens európai kulturális örökség alapját. A konzorcium résztvevői különböző participációs eszközök és módszerek segítségével, pilotprojekteken keresztül vizsgálják, hogy a gyakorlatban milyen előnyei és felmerülő nehézségei lehetnek a hozzáférhető és demokratizált kulturális örökség létrehozásának.

A konferencia mindkét napja egy-egy vitaindító előadással kezdődik. Az első napon Carenza Lewis, a University of Lincoln régészprofesszora, majd a másodikon Wolfgang Merkel, a Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung politológusprofesszora tart előadást.

Az eseményen kiemelt szerep jut a konzorcium négy pilotprojektjének, amelyek célkitűzéseikről és terveikről nyújtanak mélyebb betekintést. Emellett lehetőség nyílik arra, hogy számos más projekt is bemutatkozhasson, melyek példaként szolgálhatnak mind a résztvevők, mind a szélesebb közönség számára. A januári felhívást követően elküldött poszterés videóanyagok a konferencia egész időtartama alatt megtekinthetők lesznek, továbbá, az erre kijelölt szekcióban lehetőség nyílik a kezdeményezésekkel részletesebben megismerkedni a projekt gazdáinak segítségével. Ugyancsak a példaértékű projekteké lesz a főszerep az első nap délutánján megrendezésre kerülő kerekasztal-beszélgetésnek, amely a reziliencia és a participáció fogalmait járja körül és próbálja elhelyezni a kulturális örökségről szóló párbeszédekben.

A REACH projekt alapvető fontosságúnak tartja a részvételi típusú társadalmi gyakorlatok szerepét a kulturális örökség létrehozásában, fenntartásában és fennmaradásában, ezért elsődleges szempont volt az, hogy nem csupán az előadások tartalmában, de a konferencia programjában is ez megmutatkozzon. Ennek egyik legaktivizálóbb és legelterjedtebb módszerének, az ún. world café bizonyult. A nagyjából másfélórás program során a konferencia résztvevői három téma köré szerveződve, egy-egy moderátor segítségével körbejárják, elemzik, feltárják az adott problémát, megoldásokat keresnek, és együtt előállnak egyfajta nyilatkozattal, amely a vita során keletkezett gondolatok és érvek összefoglalásának, de mindenekelőtt az együttműködés produktumának tekinthető. A world café a következő három témakört kívánja felölelni: a reziliens kulturális örökség fogalma, a participáció szerepe az örökségvédelemben és –menedzsmentben, valamint a kulturális örökség szerepe a társadalmi kohézióban.

A konferencián való részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.

További információt a konferenciáról az alábbi linken, illetve a Kapcsolódó anyagok alatt talál.

http://reach-culture.eu/events/opening-conference-in-budapest