2018.04.19-21.
A kertkultúra a kulturális örökség elválaszthatatlan része. A történeti kertek (kastélyparkok, kolostorkertek, közparkok), mint a kertépítészet helyi vagy országos védettségű műemlékei, kultúrtörténeti értékükkel növelik a gyűjteményes kertek turisztikai vonzerejét. Ugyanakkor, az épített örökség megőrzése és fenntartása további feladatokat ró ezekre az intézményekre. Mindez különösen aktuális kérdéseket vet fel a KÖEÉ kapcsán, amelyekre e hiánypótló műhelykonferencia igyekszik válaszokat adni.

A történeti kertben a műemléki környezet a helyszín történeti múltjához méltó, értékóvó kerttervezésen túl a terület korszerű, kiemelten turisztikai célú használata és fenntartása során is megköveteli a műemlékvédelmi szempontokat figyelembe vevő értékőrzést. Az épített elemek kezelése mellett továbbá az élő alkotóelemek, a növények speciális gondozása is sajátos módszertan és gyakorlat követését teszi szükségessé. Erről kaphatnak a résztvevők elméleti áttekintést gyakorlati példákkal illusztrálva francia és hazai szemszögből.

A konferencia elméleti és gyakorlati részből áll: 2 előadói nap és egy egész napos szakmai kirándulás keretében 11 francia és 4 hazai előadásra, illetve 3 történeti kert megtekintésére kerül sor (Szarvasi és Tiszakürti Arborétum, Szabadkígyósi Wenckheim-kastélypark).

Témakörök között szerepel: kezelési tervek, a fák metszése és megőrzése, szakemberképzés, kertturizmus, kommunikációs és marketing eszközök, a látogatói tudatosság növelése, örökségvédelem, jogszabályi háttér.

Projektgazda: Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ)
Program típusa: konferencia, workshop
Célcsoport: főiskolai/egyetemi hallgatók, örökségvédelmi szakemberek, táj- és kertépítész szakemberek és hallgatók, (öko)turisztikai szakemberek, olyan gyűjteményes kertek (botanikus kertek, arborétumok, kastélyparkok, stb.) fenntartói, akik történeti kerteket gondoznak
Helyszín: Szarvas
Elérhetőség: http://w3.mabotkertek.hu/