2018.09.27-29.
A több mint három évtizedes múltra visszatekintő Békési Népi Építészeti Tanácskozás mára a falvaink épített örökségének megőrzéséért küzdő szakemberek és civil szervezetek talán legnagyobb, de mindenképpen a legnépszerűbb szakmai fórumává nőtte ki magát.

A megrendezés egykori, két évenkénti ciklusa 2010-ben helyreállt, ennek megfelelően tehát 2018-ban ismét konferencia-szervezésre, a XXI. tanácskozásra kerül sor, melynek munkacíme „Sokszínű védelem”.

A konferencia célja a falusi épített örökség sokszínűségének bemutatása, a védelem mai lehetőségeinek felvázolása, az új törekvésekhez és a népi építészet oktatásban betöltött szerepe fontosságának kiemelése. Reményeink szerint a tanácskozás előadásai közelebb viszik a szakmai és a laikus közönséget népi építészetünk teljesebb megismeréséhez. A konferencia emellett teret biztosít az aktualitások, mint a Településképi Arculati Kézikönyvek, a Műemléki Értékleltárak, azok jelentőségének és tanulságainak áttekintéséhez is.

Az első konferencianap nyitóelőadásai a Békési Tanácskozások témáira való felkészülés jegyében valósulnak meg. Ezt követően a tematikához kapcsolódó, összegző előadások kapnak helyet. A délutáni blokkban a résztvevők előadásokat hallhatnak a sokszínűségről, különböző tájegységek népi építészetéről, különböző népek sajátosságairól, valamint a tradicionális faluképben jelentkező középületekről – azokra gyakorolt népi építészeti hatásokról.

Az első konferencianap szakmai programja díjátadással és kiállítás megnyitókkal zárul. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának Népi Építészeti Szakbizottsága elismerésben kívánja részesíteni azokat a hagyományos népi építészeti emlékeket, melyeknek a jelen kor igényeit kielégítő használata műemléki értékeik megőrzése mellett kiemelkedően jól valósult meg. A korábban lebonyolított pályázatunk nyerteseinek díjátadó ünnepségét a díjazott épületekről készített tablókból álló kiállítás megnyitása követi.

A második konferencianapon szakmai kirándulásra kerül sor. A nagyváradi székhelyű Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal közösen szervezett XVII. Békési Tanácskozás előkészítésekor határozták el a szervezők, hogy 2010-től kezdve a konferenciák tanulmányútjai során megismertetik a résztvevőket a Partium és a Bánság történeti, építészeti, néprajzi értékekben gazdag, színes, soknemzetiségű, sajnos a magyarországi szakemberek előtt alig ismert településeivel, tájaival. Eddig az Érmellék vidékét (2010), a Temesi Bánság Temesvártól északra eső területét (2012), majd a Fehér-Körös völgye, Arad Hegyalja és Arad műemlékeit ismerhették meg a résztvevők, a Maros bal partjának érintésével (2014). A XX. tanácskozás tanulmányútján, a Fekete-Körös menti települések műemlékeinek, az ott lakó nemzetiségek népi építészeti, népművészeti értékeit látogathatják meg. Az idei tanulmányutat a Sebes-Kőrös völgyének szentelik a szervezők.

A Tanácskozás harmadik napján az előadások utolsó tömbjében folytatódik a sokszínű falusi építészet bemutatása regionális kitekintéssel.
A korábbi Tanácskozásoknak megfelelően a szervezők 2018-ban is teret kívánnak szentelni a szakmai eszmecserék, a fő téma mellett fórumok beépítésével lehetőséget adnak a nézetek megbeszélésére is. Ezen túl rövid előadásokra lesz lehetőség a műemlék helyreállítások jó gyakorlatait bemutatók számára.

Projektgazda: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
Program típusa: konferencia
Helyszín: Békés
Elérhetőség: http://www.icomos.hu/