A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszékének szervezésében számos konferencia, műhelygyakorlat, kiállítás valósul meg kertörökségünk fejlesztése és megismertetése céljából.

Konferenciák:

Táji örökség és Zöld infrastruktúra – nemzetközi konferencia és workshop (2018. április 23-24.)

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kertművészeti Tanszék Táji örökség és zöld infrastruktúra címmel közös, kutatás-kezdeményező konferenciát szervez Európán kívüli (Kína, Argentina, India) stratégiai partenereinek.

A konferencia célja a partner egyetemek résztvevői részéről intézményenként 2-2 kutatási témajavaslat bemutatása, megtárgyalása, majd a főbb közös – táji örökség megőrzése, fejlesztése érdekében indítható – kutatási irányok meghatározása, előzetes kutatási megállapodások megkötése.

Táji örökségünk – nemzetközi konferencia (2018. április 25.)

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kertművészeti Tanszék a Magyar Tájépítészek Szövetségével közösen, az Indiai Tájépítész Szövetség és az Argentin Tájépítész Szövetség részvételével a világ táji örökségének megőrzéséhez kapcsolódó egynapos nemzetközi konferenciát szervez.

A konferencia célja a partner egyetemek résztvevői részéről intézményenként 2-2 kutatási témajavaslat bemutatása, megtárgyalása, majd a főbb közös – táji örökség megőrzése, fejlesztése érdekében indítható – kutatási irányok meghatározása, előzetes kutatási megállapodások megkötése.


Kiállítások:

Diplomakiállítás 2018 (2018. február 14. - március 30.)

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, diplomázó hallgatóink munkáiból minden évben kiállítást szervezünk, s a kiállítás anyagát nyomtatott formában is megjelentetjük. Külön szekció mutatja be az örökségvédelemmel kapcsolatos munkákat.

A diplomakiállításon bemutatott örökségvédelemmel kapcsolatos kutatások, történeti kertkezelési és helyreállítási tervek valós helyszínekhez köthetők és a kortárs, 2018-as évi kihívásokra válaszolnak, előmozdítva a magyarországi kertépítészeti műemlékvédelmet.

Törökbálint értékalapú arculati fejlesztése - hallgatói workshop és kiállítás (2018. március 20. - május 12.)

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kertművészeti Tanszék Történeti kertek és Tájak helyreállítása c. tárgy keretében magyar és egyiptomi mesterhallgatókkal a törökbálinti TAK tájépítészeti szempontú kiegészítését végzi és mutatja be kiállítás keretében.

Az értékalapú településarculati fejlesztés a hagyományos helyi jelleget inventarizálja, s az eredményekből kiindulva fogalmaz meg fejlesztési javaslatokat. A hallgatói-oktatói- önkormányzati-helyi közösségi részvétel az örökségvédelem társadalmasítását szolgálja.


Fejlesztési tervek, műhelygyakorlatok, tanulmányok:

Ipolytölgyes történeti településközpont értékalapú fejlesztése (2018. február - június)

A Szent István Egyetem tájépítész mérnök és a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnök hallgatói és oktatói közreműködésével közös workshop (felmérés, kutatás, tervezés) során készül el Ipolytölgyes településmagjának értékalapú környezetmegújítási terve.

Ipolytölgyes műemléki védelem alatt álló római katolikus temploma és a körülötte elhelyezkedő értékes építészeti örökséget jelentő kis település központjának környezetrendezése a helyi épített örökség megőrzését és fejlesztését szolgálja. A környezet rendezés hozzájárul a településen élők és az ide érkező turisták szemléletformálásához, európai örökség iránti fogékonyságuk növeléséhez. A két egyetem örökségvédelemben jártas szakembereket foglalkoztató és nevelő műhelyének közös munkája a jövő szakembereinek magasabb szintű oktatását, a két intézmény közti kapcsolatépítést és tapasztalatcserét is szolgálja.

Történeti helyszínek értékalapú kezelése és fenntartása Noszvajon (2018. február - április)

A Szent István Egyetem tájépítész mérnök hallgatói és oktatói saját szervezésű terepgyakorlat keretében bekapcsolódnak a noszvaji De La Motte kastély parkjának valamint a falu történeti temetőjének kertfenntartásába, továbbá a helyszínen megismerkednek a történeti kertek kezelésének szereplőivel, speciális szempontjaival, feladataival.

Tihany műemléki településmag egy területének és a Nemzeti Park táji örökségének vizsgálata és koncepcióalkotás (2018. március)

A Szent István Egyetem tájépítész hallgatói és oktatói közreműködésével közös workshop (felmérés, kutatás, tervezés) során készül el Tihany műemléki településmag fejlesztésre váró területeinek és a Nemzeti Park bemutató területének koncepciója.

Tihany, a balatoni régió legkiemelkedőbb műemléki, tájvédelmi helyszíne. A műhelymunka célja a tájépítész hallgatókat megismertetni a lokális tervezési feladatokkal, a vizsgálat és értékelés kollaboratív módjával. A táji, építészeti és kulturális örökségen alapuló fejlesztési tervezés során a helyi önkormányzat és nemzeti park új szempontú, friss ötleteket nyer a hallgatók munkájából. A műhelyhét végét prezentáció zárja, a munka eredményét egy dokumentációban megkapják a vendéglátók.

Kalotaszeg kultúrtáj - hallgatói workshop (2018 április 16 – 20; 2018. május 3-7.)

A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kertművészeti Tanszék Design of Historic landscapes and Sites c. angol nyelvű tárgy keretében az itt tanuló mesterhallgatókkal és PhD hallgatókkal, valamint külföldi (indiai, argentin és lengyel) vendégtanárokkal a kalotaszegi táj értékeit vizsgálja.

A kultúrtáj elemeinek vizsgálata négy kalotaszegi falu - Magyarvalkó, Zsobok, Sztána és Kispetri - táj- és településarculati fejlesztésének alapdokumentumát képezi.

A billegpusztai Balogh-Esterházy Kastély belső udvarának revitalizációja (2018. június)

A Szent István Egyetem tájépítész mérnök hallgatói és oktatói közreműködésével tervezési műhelygyakorlat (felmérés, kutatás, tervezés) során készül el a billegpusztai Balogh-Esterházykastély belső udvarának kertépítészeti koncepcióterve.

A bajai Déry-kert történeti közparkjának értékalapú fejlesztési terve (2018 ősze)

A Szent István Egyetem tájépítész mérnök hallgatói és oktatói közreműködésével tervezési műhelygyakorlat (felmérés, kutatás, tervezés) során készül el a bajai önkormányzat kezelésében álló történeti közpark (Déry-kert) értékalapú fejlesztési és kezelési terve.

Történeti kertek inventarizációja Magyarországon (Komárom-Esztergom megye) (2018 ősze)

A Szent István Egyetem tájépítész mérnök hallgatói és oktatói közreműködésével saját szervezésű műhelygyakorlat során folytatni kívánák a 2017-ben megkezdett kerttörténeti inventarizációs munkát (felmérés, kutatás) Komárom-Esztergom megyei helyszíneken.


A programokról bővebben a Tájépítészeti és Településtervezési Kar honlapján tájékozódhat.