A szervezet szociális innovatív tevékenysége nyomán két Kodály Világa Találkozót rendezett már, ahol több száz amatőr énekessel, zenésszel adták elő Kodály Zoltán Kállai kettős és A magyarokhoz c. művét, három tudományos konferencián egy országos kutató csoportot hozott létre egy komplex módszertan fejlesztésére (Kodály-Dienes), és szerkesztés alatt van az első könyvük: „Mindannyian a Mester tanítványai vagyunk” címmel. Céljuk a Kodály Zoltán által olyan fontosnak tartott nevelési elvek, értékek, értékrend (teljes ember nevelés) őrzése, ápolása, népszerűsítése.

A szervezet fontosnak tartja, hogy azok is elmondhassák véleményüket a zenei nevelésről, tapasztalataikról, akiknek más a hivatása, hogy láthatóvá tudjuk tenni azokat az értékeket, melyeket Kodály Zoltán életművének köszönhetünk. Négy évre szóló együttműködési megállapodást írtak alá a Kínai Népzenei Szövetséggel.

A szervezet tevékenységének minden megnyilvánulása Kodály Zoltán életművéhez, zenei nevelési rendszeréhez, életreform elemekben gazdag teljes ember nevelési elképzeléseihez, az igényes emberi élet támogatásához kapcsolódik.  Útjára indítják a “Legyen az együtt éneklés, az együtt gondolkodás, az együtt alkotás a közös nyelv a világban” mozgalmat.

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” (Kodály, …). Felelősek vagyunk azért, hogy tovább adjuk kincseinket, hogy a megszerzett biztos alapokon nyugvó tudásunkat a mai kor elvárásainak megfelelően fejlesztve továbbadjuk, hogy maradjanak anyanyelvünkön túl egyéb közös értékek, melyek nyomdokain haladva meg tudjuk magunkat értetni és megértjük egymást.

Projektgazda: Kodály Világa Tudományos és Művészeti Nonprofit Kft.
Célcsoport: Minden korosztály
Helyszín: Budapest, Brüsszel
Elérhetőség: www.kodalyvilaga.hu